Dopiero uczymy się tego medium

15 listopada 2017

Kolejny z serii wpisów, gdzie przedstawiciele branży komentują i wyjaśniają największy problem, jaki dotyka dzisiaj mobile. Co wpływa na to, że mobile jest ciągle nieproporcjonalnie uwzględniany w wydatkach reklamowych w internecie. Poniżej opinia marketera, jednego z największych banków w Polsce, BZ WBK.

Nie tylko na polskim rynku udział wydatków reklamowych na mobile jest niższy niż czas, jaki użytkownicy spędzają korzystając z tych urządzeń. Mary Meeker z KPCB co roku prezentuje swój kultowy już dokument – Internet Trends, i zestawia w nim czas spędzany przez Amerykanów z danym medium z udziałem tego medium w wydatkach reklamowych.

Dla zaawansowanego rynku, jakim są Stany Zjednoczone, w 2015 roku było to 25% czasu w porównaniu do 12% całkowitych wydatków reklamowych (wartościowo była to różnica około 22 mld $). W 2016 roku różnica ta nieco się zmniejszyła – 28% czasu i 21% wydatków (ok. 16 mld $).

Oczywiście nie są to poziomy, które widzimy w Polsce i pewnie przez najbliższe lata jeszcze takie nie będą, ale widać, że nie tylko na naszym rynku zaangażowanie użytkowników jest większe, niż marketerów.

Skąd taka różnica?

Dopiero uczymy się tego medium. To medium, które wymaga nie tylko odmiennych formatów, ale także innego podejścia do użytkownika. Dla sukcesu potrzebne jest dobre wykorzystywanie danych, myślenie przez pryzmat potrzeb, zrozumienie, jak konsumenci wykorzystują mobile w kontakcie z marką. Teraz na mniejszych budżetach marketerzy uczą się tego, eksperymentują i poszukują optymalnych rozwiązań.

Obecnie prowadzona kampania BZ WBK zakłada około 9% mobile (w wydatkach online), licząc formaty tylko pod mobile oraz FB. Biorąc pod uwagę, że część działań digitalowych, które mamy w kampanii, wyświetlanych jest multiscreenowo (czyli zarówno na desktop, jak i mobile) udział mobile oscyluje w granicach 15-16%.

Nie wyobrażamy sobie szerokiej kampanii bez mobile, jednak mamy też na uwadze założenia, jakie przed tą kampania przyjęliśmy – czyli duże wizerunkowe formaty oraz wideo.

Z  naszej strony mogę powiedzieć, że BZ WBK planuje stopniowo zwiększać udział kanału mobilnego.

Autor:

Iwona Błońska-Orzoł, dyrektor departamentu marketingu w BZ WBK

 

Do tej pory w cyklu „Mobile zasługuje na więcej” pojawiły się następujące opinie:

http://gomobi.pl/blogi/wplywa-ze-mobile-ciagle-nieproporcjonalnie-uwzgledniany-wydatkach/
http://gomobi.pl/blogi/mobile-dzieckiem-internetu-podaza-droga/
http://gomobi.pl/blogi/mobile-zasluguje-wiecej/
http://gomobi.pl/blogi/najlepsze-jeszcze-nami/
http://gomobi.pl/blogi/mobile-iab-polskapwc-adex/
http://gomobi.pl/blogi/mobile-pivot/
http://gomobi.pl/bez-kategorii/dane-mobile-kluczem-wzrostu-jakosci-wartosci-reklamy/

Komentarze:

Comments

comments

Blogi

X