Startupy w Polsce najczęściej wytwarzają produkty lub usługi mobilne

9 września 2016

Badanie „Polskie Startupy 2016” zostało przeprowadzone przez organizację Startup Poland już po raz drugi i ma na celu dostarczenie informacji o startupach jako części polskiej gospodarki. Przebadano niemal 700 podmiotów, z 2 677 widniejących w bazie Startup Poland.

Badanie pokazuje, że zdecydowaną polską stolicą startupów, przynajmniej pod względem ich liczebności, jest Warszawa (27 proc.). Stolica zostawiła w tyle inne mocne ośrodki jak Kraków (11 proc.), Trójmiasto (9 proc.) i Poznań (9 proc.).

startupy2

 

Dla przeciętnego polskiego startupu pracuje obecnie 6-8 osób. 83 proc. ankietowanych firm zwiększyło liczbę pracowników w ostatnim półroczu, przeważnie o 1-3 osoby. Najwięcej, bo ponad 10 osób, zatrudniły startupy dojrzałe, w fazie ekspansji. Wśród założycieli startupów przeważają trzydziestoparoletni absolwenci studiów wyższych, z których połowa ukończyła kierunki związane z naukami technicznymi lub ścisłymi. Co czwarty startup ma wśród założycieli kobietę.

Badane startupy najcześciej wytwarzają produkty lub usługi w kategorii “mobile” (14,2 proc.). W następnej kolejności jest “e-commerce” oraz “oprogramowanie dla firm” – po 13,8 proc. Warto podkreślić też wysoki udział wskazań na tworzenie produktów w kategoriach: “edukacja’, “big data” oraz “Internet of Things”. Co piąty startup deklaruje, że ma produkt związany z hardwarem.

startupy1

Kapitał raczej własny

Dokładnie połowa polskich startupów finansuje się wyłącznie ze środków własnych. Jest to możliwe, ponieważ ponad połowa (52 proc.) badanych startupów deklaruje, że ich biznesy regularnie generują przychody. Co czwarty z tych startupów podwoił sprzedaż swojego produktu w ciągu ostatniego półrocza. Te z firm, które wybierają kapitał ze źródeł zewnętrznych, najczęściej sięgają po dotacje z UE (24 proc.), fundusze Venture Capital (22 proc.) oraz środki inwestowane przez aniołów biznesu (17 proc.).

Średnio co drugi startup sprzedaje swoje usługi za granicą. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że połowa nie eksportuje. Połowa wśród eksportujących startupów realizuje poza granicami Polski więcej niż 50 procent swoich przychodów. Ciekawy jest również fakt, że 60 proc. eksporterów prowadzi sprzedaż zagraniczną od momentu swojego powstania. Na jakich rynkach sprzedają swoje usługi? Głównie w ramach Unii Europejskiej (54 proc.), w tym w Wielkiej Brytanii 14 proc. i w Niemczech 9 proc. Kolejnym rynkiem wyboru są Stany Zjednoczone, na terenie których sprzedaje 25 proc. ankietowanych startupów.

Polskie startupy z patentami

Zaskakująco wysoki jest odsetek startupów deklarujących działalność patentową. Na tle ogółu polskich przedsiębiorstw startupy wypadają bardzo dobrze – aż 14 proc. badanych startupów, czyli co siódmy, ma patent lub jest w toku procedury patentowej w kraju (co trzeci patentujący) lub za granicą (2/3 patentujących). Tymczasem wśród wszystkich polskich przedsiębiorców patentami pochwalić może się jedynie około promila z nich.

Po raz kolejny badanie pokazało, że klientami polskich startupów są przede wszystkim firmy. Ponad 3/4 przebadanych startupów sprzedaje swoje rozwiązania w modelu B2B, z czego połowa dużym firmom lub korporacjom. Spada liczba firm kierujących swoje produkty do klientów indywidualnych z 49 proc. do 42 proc. na rzecz korporacji, administracji rządowej i samorządowej i NGO.

Cały raport jest do pobrania w tym miejscu.

Tagi:

Komentarze:

Comments

comments

Blogi

X