TVN Media

17 stycznia 2017

Innowacyjny format 360° w ofercie TVN Media

Klient: Murapol Agencja: TVN Media Czas trwania kampanii: 26 września – 31 października 2016 Wykorzystane media: Mix mediów ze szczególnym naciskiem na spot 360°. Cel: Zwiększenie skali dotarcia do osób poszukujących nowego mieszkania, wśród odbiorców aktywnie korzystających z internetu w dużych miastach, w których realizowane są inwestycje mieszkaniowe Grupy Murapol. Zaangażowanie odbiorców poprzez reklamę odbiegającą od typowych standardów, korespondującą z innowacyjnym charakterem serialu […]

Blogi

X