Raport „Wideo mobile 2016” do pobrania w tym miejscu

24 sierpnia 2016

Idea powstania raportu „Wideo mobile 2016” zrodziła się w czasie, kiedy granica między desktop, a mobile jeszcze nigdy nie było tak krucha i ulotna. Przygotowując się do badania panelowego wykonaliśmy ogromny research. Na jego podstawie doszliśmy do wniosku, że dynamicznie rozwijający się polski rynek marketingu internetowego potrzebuje twardych statystyk na temat kluczowych parametrów wideo konsumowanego na urządzeniach mobilnych. Poniższa publikacja ma za zadanie wyjść naprzeciw wydawcom i marketerom. To oni w chwili obecnej inwestują w formaty interaktywne, dywersyfikują usługi, szukają nowych rynków zbytu i starają się je monetyzować. Dedykujemy ją także reklamodawcom poszukującym nowych i skutecznych formatów w celu promocji swoich produktów.

Temat wideo mobile staraliśmy się zaprezentować w raporcie w sposób pełny i kompleksowy. Znalazły się w nim kluczowe dane dla rynku, a więc penetracja, konsumpcja, zastosowanie urządzeń, dostępność technologii, zakres konsumowanych treści, postawy behawioralne użytkowników. Ale także zupełnie nowe zjawiska, jak mobilne wideo nadawane na żywo, wirtualna rzeczywistość, wideo sferyczne, 360°.

Dziś w Polsce treści wideo w internecie coraz bardziej się profesjonalizują, jednak ogromna część formatów to produkcje rozrywkowe skierowane głównie do młodego użytkownika, dla którego tradycyjną telewizję coraz częściej zastępuje internet. W dobie mobile tego typu treści konsumują już oni nie tyle na komputerze i laptopie, co na smartfonie i tablecie. Dlatego w raporcie znajdują się także informacje dotyczące polskiej vlogosfery, a nawet twórców wykorzystujących jeszcze nowsze media, jak Vine i Snapchat.

W publikacji znajdują się także dane dotyczące reklamy wideo oraz treści premium.

Wiele zagadnień zostało opisanych i zinterpretowanych po raz pierwszy w Polsce.

Raport „Wideo mobile 2016” jest do bezpłatnego pobrania w tym miejscu.

Badanie poprzedzające raport „Wideo mobile 2016” zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1120 osób powyżej 15 roku życia. Struktura próby jest zgodna ze strukturą internautów w Polsce pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 18 – 26 lipca 2016 roku przez agencję badawczą Mobile Institute.

Komentarze:

Comments

comments

Blogi

X